Trang chủ


Điểm thành phần HK1 (2014-2015)

Hiện nay  nhà trường  đã cập nhật điểm thành phần các môn trong HK1 năm học 2014-2015(Điểm chính thức để tính tổng kết). Những cột điểm KTTT, Thi HK1 do nhà trường quản lý. HS nào có thắc mắc các cột điểm trên,  ghi giấy bỏ thùng thắc mắc cạnh phòng 1 (hoặc thầy Thanh 01234094044). Các điểm khác gặp thầy cô bộ môn. Chỉ giải quyết TỪ NAY (thứ 5 tuần 18 đến hết thứ 6 tuần 19)

ĐIỂM THÀNH PHẦN  VÀ ĐIỂM THIKHỐI 10

ĐIỂM THÀNH PHẦN VÀ ĐIỂM THI KHỐI 11

ĐIỂM THÀNH PHẦN VÀ ĐIỂM THI KHỐI 12

 


 

Đề - Đáp án thi HKI năm học 2014 - 2015

K10 K11 K12
CDân - Sinh CDân - Sinh Cdân(60')+V.Lý(60')
Sử - Sử - L.Sử(60')+Sinh(60')
Văn -  Địa Văn -  Địa Địa(60')+Hoá(60')
Hoá - Anh Hoá - Anh Toán(150')
Toán Toán Anh(60')

(Cập nhật sau mỗi buổi thi)

     

Đề - Đáp án -Điểm KT Tập Trung HKI Năm học 2014 - 2015

Tuần 6 VĂN1  VĂN1  VĂN1 
HÓA1 HÓA1 HÓA1
Tuần 7 TÓAN1    
Tuần 8 VẬT LÝ1 (TL) TOÁN1 TOÁN1
ANH1 ANH1 ANH1
Tuần 9 ĐỊA ĐỊA SỬ
  SINH SINH
Tuần 10 SỬ SỬ ĐỊA
SINH   VẬT LÝ (TN)
Tuần 11

TOÁN2

TOÁN2 TOÁN2
  VẬT LÝ (TL)  
Tuần 12 HÓA 2  HÓA 2  HÓA 2 
Tuần 13 TOÁN3 TOÁN3 TOÁN3
ANH2  ANH2   ANH2
ĐIỂM KIỂM TRA HÀNG TUẦN:

                * KHỐI 12

                * KHỐI 11

                * KHỐI 10


 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 14

hoctap.jpg
vietes.jpg

thptthongnhata.vnpt
maytinh.jpg

tuvants.jpg
thongtits.jpg
hnghiep.jpg