Trang chủ


THÔNG BÁO

Ngày 11-08-2014:

Đúng 7 giờ học sinh toàn trường tập trung

chuẩn bị năm học mới 2014-2015

 

LỊCH THI VÀO LỚP CHỌN 10A1 VÀ 10A2 NĂM HỌC 2014-2015

LỊCH THI   VÀO LỚP CHỌN 10A1 VÀ 10A2 NĂM HỌC 2014-2015
T/GIAN CHỌN 10A1 CHỌN 10A2
7 G - 8 G VẬT LÝ (60 PHÚT) ANH (60 PHÚT)
8g15 - 9g 15 HOÁ HỌC (60 PHÚT)  
8 G 15- 9G45   VĂN (9O PHÚT)
13 G30 - 15 G TOÁN (9O PHÚT) TOÁN (9O PHÚT)
     Thời gian làm bài:
     Văn, Toán : 90 phút
     Các môn còn lại: 60 phút
                      Ngày thi: 02-08-2014; Sáng từ 7 giờ; chiều từ 13 g 30
Trảng Bom, Ngày 27 tháng 7 năm 2014
              P.Hiệu Trưởng
       
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 12

hoctap.jpg
vietes.jpg

thptthongnhata.vnpt
maytinh.jpg

tuvants.jpg
thongtits.jpg
hnghiep.jpg