Trang chủ


 

Đề - Đáp án -Điểm KT Tập Trung HKI Năm học 2014 - 2015

Tuần 6 VĂN1  VĂN1  VĂN1 
HÓA1 HÓA1 HÓA1
Tuần 7 TÓAN1    
Tuần 8 VẬT LÝ1 (TL) TOÁN1 TOÁN1
ANH1 ANH1 ANH1
Tuần 9 ĐỊA ĐỊA SỬ
  SINH SINH
Tuần 10 SỬ SỬ ĐỊA
SINH   VẬT LÝ (TN)
Tuần 11

TOÁN2

TOÁN2 TOÁN2
  VẬT LÝ (TL)  
Tuần 12 HÓA 2  HÓA 2  HÓA 2 
Tuần 13 TOÁN3 TOÁN3 TOÁN3
ANH2  ANH2   ANH2
ĐIỂM KIỂM TRA HÀNG TUẦN:

                * KHỐI 12

                * KHỐI 11

                * KHỐI 10


     

Văn bản cần đọc

Đề nghị CBGV- CNV đọc Văn bản mới: Văn bản cần đọc
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 13

hoctap.jpg
vietes.jpg

thptthongnhata.vnpt
maytinh.jpg

tuvants.jpg
thongtits.jpg
hnghiep.jpg