Trang chủ


Đề - Đáp án KT Tập Trung HKI Năm học 2014 - 2015

Tuần/Khối K10 K11 K12
Tuần 6 VĂN1  VĂN1  VĂN1 
HÓA1 HÓA1 HÓA1
Tuần 7 TÓAN1    
Tuần 8 VẬT LÝ1 (TL) TOÁN1 TOÁN1
ANH1 ANH1 ANH1
Tuần 9 ĐỊA ĐỊA SỬ
  SINH SINH
Tuần 10 SỬ SỬ ĐỊA
SINH   VẬT LÝ (TN)
Tuần 11 TOÁN2 TOÁN2 TOÁN2
  VẬT LÝ (TL)  
Tuần 12 HÓA 2  HÓA 2  HÓA 2 
Tuần 13 TOÁN3 TOÁN3 TOÁN3
ANH2  ANH2   
Tuần 14     ANH2

(Cập nhật lúc 10h35 ngày 23 tháng 10 năm 2014)

               COI ĐIỂM KIỂM TRA HÀNG TUẦN

     

Văn bản cần đọc

Đề nghị CBGV- CNV đọc Văn bản mới: Văn bản cần đọc
 

Danh sách HS 2014-2015

Danh sách học sinh năm học 2014 - 2015 (Chính thức ngày 18/8/2014)

   Khối 12

   Khối 11

   Khối 10

Ghi chú: Toàn khối 10 học ban cơ bản. Một số HS xin chuyển lớp 

không giải quyết được vì các lớp sĩ số là cố định, không vượt quá 38.

Nhà trường thông báo để PHHS và học sinh biết và hết sức thông cảm.

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 13

hoctap.jpg
vietes.jpg

thptthongnhata.vnpt
maytinh.jpg

tuvants.jpg
thongtits.jpg
hnghiep.jpg